Poradenství a studie proveditelnosti

Na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti stravovacích služeb detailně analyzujeme stav vašich stravovacích provozů z hlediska stavebního, technologického nebo provozního zabezpečení. Připravíme návrhy řešení ve formě technicko-ekonomické studie. Naše výstupy jsou plně použitelné pro realizaci finálního projektu provozu a stejně tak pro plánování provozních a investičních nákladů.

Studie proveditelnosti